+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Standardul SR OHSAS 18001:2008 precizează cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii muncii, astfel încât organizaţia să-şi poată identifica şi gestiona riscurile asociate activităţilor derulate în scopul îmbunătăţirii continue a performanţelor.

Sistemul OHSAS este aplicabil unei organizaţii care doreşte:

 • Stabilirea unui sistem de management OH&S pentru identificarea, evaluarea şi minimizarea riscurilor asociate activităţilor personalului angajat;
 • Implementarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management OH&S;
 • Conformitatea cu politica şi obiectivele proprii;
 • Conformitatea cu cerinţele legale din domeniul sănătăţii şi securităţii muncii;
 • Certificarea sistemului de management OH&S.

 Beneficiile implementarii standardului:

 • Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi acceptării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională a angajaţilor;
 • Reducerea numărului de accidente datorită identificării, evaluării şi minimizării riscurilor activităţilor derulate;
 • Reducerea costurilor prin minimizarea riscurilor;
 • Siguranţa juridică datorită rigurozităţii aplicării cerinţelor legale şi de reglementare din domeniul de activitate;
 • Implicarea managementului de varf în consultarea şi protejarea angajaţilor;
 • Imagine imbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei OH&S;
 • Costuri de asigurare reduse.