+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

ISO 14001 este un standard de largă recunoaştere internaţională care conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau a altor cerinţe de reglementare în vigoare aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei. Reprezintă totodata standardul de referinţă pentru certificarea sistemului de management al mediului.       Standardul SR EN ISO 14001 acopera o paletă de 5 direcţii de acţiune:

 • Sisteme de management de mediu;
 • Audit de mediu;
 • Evaluarea protecţiei comunităţilor umane faţă de activităţile industriale cu impact negativ;
 • Clasificarea din punct de vedere al politicii de mediu;
 • Evaluarea ciclurilor de viaţă ale produselor şi serviciilor;
 • costuri reduse privind managementul deșeurilor;
 • economii la consumul de energie și de materiale reducerea costurilor materiilor prime;
 • imbunătățirea imaginii publice a companiei, față de terți (autorități, public, clienți);
 • preţuri competitive, datorită minimizării cantităţii de deşeuri;
 • conformitatea cu reglementările autorităţilor din domeniul protecţiei mediului.

Ghidul de utilizare oferit de ISO 14001 prevede cerinţele privitoare la integrarea managementului de mediu în structura generală a managementului organizaţiei. Aplicarea concretă a acestuia este în funcţie de politica de mediu adoptată de organizaţie. Politica de mediu se realizeaza prin punerea la punct a activităţilor legate de :

 • Planificarea activităţilor şi integrarea acestora în sistemul organizaţiei cu evidenţierea aspectelor şi obiectivelor urmărite prin programul de mediu;
 • Stabilirea cerinţelor legale şi de reglementare şi verificarea gradului de conformitate cu acestea;
 • Implementarea şi funcţionarea sistemului de management cu precizarea structurii organizatorice, a autorităţilor, responsabilităţilor şi competenţelor necesare, a modului de comunicare, a controlului şi prevenirii situaţiilor de urgenţă care pot apărea în sistem;
 • Verificarea acţiunilor corective stabilite, auditarea sistemului de management.

Certificarea conformităţii cu standardul ISO 14001 este aplicabilă unei organizaţii care doreşte:

 • Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu;
 • Conformitatea cu politica de mediu declarată;
 • Conformitatea cu cerinţele legale de mediu;
 • Autoevaluarea propriului sistem de management;
 • Certificarea sistemului de management de mediu de catre un organism de certificare de tertă parte.

Avantajele implementării Sistemului de Management de Mediu:

 • Îndeplinirea reglementărilor europene şi internaţionale privind preocuparea dezvoltării performanţei de mediu, controlând impactul propriilor activităţi/servicii /produse asupra mediului înconjurător;
 • Revizuirea continuă a politicii şi obiectivelor de mediu pe fondul unei legislaţii de mediu tot mai stricte.