+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Standardul SR EN 15224:2013 defineste cerintele specifice pentru aplicarea standardului ISO 9001/2008 in sistemul medical. Astfel, standardul este destinat certificarii unitatilor spitalicesti cu paturi in spitalizare continua si de zi, ambulatoriilor de specialitate si integrate, cabinetelor medicale individuale, centrelor de cercetare si de excelenta.

Standardul aplica, in sistemul sanitar,  principiile cheie ale managementului calitatii: abordarea bazata pe proces, leadership, abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor si evaluarea satisfactiei pacientului, cerinta devenita obligatorie pentru unitatile spitalicesti.

Standardul pune accent deosebit si pe obligativitatea identificarii si evaluarii riscului clinic, in scopul reducerii pana la eliminare a cazurilor de malpraxis. Cu alte cuvinte, SR EN 15224:2013 acopera intreaga paleta manageriala din domeniul sanitar, fiind complementar si perfect integrabil cu indicatorii de performanta stabiliti de Ministerul Sanatatii si cu standardele  ANMCS – Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. Pentru unitatile spitalicesti de stat, implementarea standardului SR EN 15224:2013 raspunde si cerintelelor standardelor specifice controlului intern managerial reglementat prin OSGG 600/2018.

Avantajele implementării si certificarii standardului ISO 15224:

 • cunoasterea si aplicarea cerintelor legale specifice din domeniul sanitar;
 • identificarea, intelegerea si conducerea proceselor medicale, a celor de cercetare si a celor educationale, precum si a proceselor suport aferente, contribuind la eficacitatea si eficienta in realizarea obiectivelor propuse de managementul unitatilor sanitare;
 • imbunatatirea continua a performantei globale a unitatilor sanitare;
 • reducerea riscurilor clinice si maximizarea satisfactiei pacientului;
 • cresterea punctajului acordat de catre CNAS si CASA OPSANJ;
 • obtinerea unui punctaj mai bun in cadrul procesului de acreditare a spitalelor;
 • imagine mai buna fata de concurenta sau fata de media;
 • imbunatatirea comunicarii interne (pe verticala si pe orizontala);
 • facilitarea accesarii fondurilor nerambursabile in domeniul medical;
 • cresterea abilitatilor manageriale in vederea implicarii personalului in reducerea neconformitatilor din serviciile de sanatate
 • implementarea si utilizarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitatii in unitatile sanitare.