+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Standardul ISO 45001:2018 este menit să îmbunătățească nivelurile de siguranță la locul de muncă si va înlocui standardul OHSAS 18001/2007, urmând ca organizațiile certificate în conformitate cu OHSAS 18001:2007 să migreze la noul standard până la sfârșitul perioadei de tranziţie – respectiv 11.03.2021 timp in care toate certificatele conform OHSAS 18001 vor continua să fie valabile.

Schimbarea principală pe care o aduce ISO 45001/2018 este concentrarea asupra interacțiunii dintre o organizație și mediul său de afaceri, în timp ce OHSAS 18001 a avut în vedere mai mult gestionarea pericolelor legate de securitate și alte probleme interne. Sănătatea și securitatea în muncă nu mai este tratată ca fiind un subiect „de sine stătător”, ci trebuie privită în perspectiva administrării unei organizații sigure și durabile.

Avantajele implementarii si certificării ISO 45001:

  • angajamentul conducerii pentru îmbunătățirea conditiilor privind sănătatea și securittatea ocupationala;
  • reducerea accidentelor la locul de muncă;
  • reducerea absentismului și a fluctuației de personal;
  • crearea unei culturi a sănătății și a securității, prin care angajații sunt încurajați să își asume un rol activ pentru propria sănătate și securitate în muncă;
  • capacitatea de a respecta cerințele legale și de reglementare