+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Certificarea ISO 9001 reprezinta o confirmare a competenţei manageriale a organizaţiei dvs

Certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului sr en iso 9001:2008Certificarea ISO 9001 reprezinta o confirmare a competenţei manageriale a organizaţiei dumneavoastră şi o apreciere a faptului că organizaţia are capabilitatea de a oferi satisfacţii celor interesaţi de serviciile dvs.

Sistemul de management al calităţii presupune un mod eficace de planificare, urmarire, control şi evaluare a tuturor proceselor care se deruleaza în organizaţie.

Certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului ISO 14001

Certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001/2005Standardul ISO 14001 este un standard de largă recunoaştere internaţională care conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau a altor cerinţe de reglementare în vigoare aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei.

Certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale în conformitate cu cerinţele standardului ISO 27001

Certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR ISO 27001/2006Sistemul de Management al Securităţii Informaţionale implică o serie de documente şi măsuri menite să asigure confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor şi a datelor informatice, proprietate a unei organizaţii.

Certificarea sistemului de Servicii de ingrijire a sanatatii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN 15224

Standardul SR EN 15224:2013 defineste cerintele specifice pentru aplicarea standardului ISO 9001/2008 in sistemul medical. Astfel, standardul este destinat certificarii unitatilor spitalicesti cu paturi in spitalizare continua si de zi, ambulatoriilor de specialitate si integrate, cabinetelor medicale individuale, centrelor de cercetare si de excelenta.

Certificarea Sistemului de management al calității dispozitivelor medicale in conformitate cu Standardul internațional EN ISO 13485

Standardul internațional EN ISO 13485:2016 specifică cerințele pentru un sistem de management al calității dispozitivelor medicale folosit de organizație pentru proiectarea și dezvoltarea, producerea, instalarea și service-ul dispozitivelor medicale și proiectarea, dezvoltarea și furnizarea serviciilor aferente.

Certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000

Certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000:2008Standardul SA 8000 se bazează pe o serie de standarde internaţionale existente în domeniul drepturilor omului, inclusiv standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiind în deplină concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU privind drepturile copilului.

Certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului OHSAS 18001

Certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008Standardul OHSAS 18001 precizează cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii muncii, astfel încât organizaţia să-şi poată identifica şi gestiona riscurile asociate activităţilor derulate în scopul îmbunătăţirii continue a performanţelor.

Certificarea sistemului de management al securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului ISO 45001

Certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008Standardul ISO 45001:2018 este menit să îmbunătățească nivelurile de siguranță la locul de muncă si va înlocui standardul OHSAS 18001/2007, urmând ca organizațiile certificate în conformitate cu OHSAS 18001:2007 să migreze la noul standard până la sfârșitul perioadei de tranziţie – respectiv 11.03.2021 timp in care toate certificatele conform OHSAS 18001 vor continua să fie valabile

Certificarea sistemului de management anti-mita în conformitate cu cerinţele standardului ISO 37001/2016

Cerinte si recomandari de implementare, furnizeaza cerintele si indrumarea pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management anti-mita pentru standardul ISO 37001/2016 – sisteme de management anti-mita.

Certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională

Managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securităţii informaţionale, resxponsabilităţii sociale etc reprezintă domenii ale managementului intercorelate, fiecare în parte bazându-se pe principii şi structuri asemănătoare. O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluţia ideală pentru o organizaţie ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.