+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securităţii informaţionale, resxponsabilităţii sociale etc reprezintă domenii ale managementului intercorelate, fiecare în parte bazându-se pe principii şi structuri asemănătoare. O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluţia ideală pentru o organizaţie ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.

Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un singur sistem de management integrat are avantajele urmatoare:

 • Simplificarea sistemelor de management deja existente;
 • Creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte;
 • Optimizarea consumului de resurse utilizate;
 • Micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management;
 • Stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor.

Sistemul de management integrat reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii.

   Avantajele implementarii unui sistem integrat de management:

 • Definirea unei politici unitare la nivelul managementului;
 • Stabilirea proceselor, aspectelor de mediu, cerinţelor de calitate a produselor şi serviciilor, identificării/ şi evaluării riscurilor;
 • Stabilirea priorităţilor, obiectivelor generale şi individuale la nivelul fiecărui proces/persoană;
 • Stabilirea condiţiilor unitare pentru activităţile de planificare, control, monitorizare şi măsurare, audit şi verificare acţiuni corective/ preventive;
 • Identificarea cerinţelor legale şi de reglementare pentru tot sistemul integrat;
 • Adaptarea cu uşurinţă la toate modificările pieţei, a cerinţelor clienţilor, a noilor tendinţe şi nu în ultimul rând la cerinţele uniunii europene – UE.